28. KT ülés

A 28. KT programpontok 2013.12.11.

 

 1. Az ülés megnyitása
 • a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • a 2013.9.9- én zajlott 26., és a 2013.11.14-én zajlott 27.testületi ülések határozatainak ellenőrzése
 1. A községben működő iskolák és tanintézmények beszámolója a 2012/13- as tanévbenkifejtett nevelési és művelődési tevékenységről
 2. A 01/2010-es számú, a szőgyéni székhelyű óvoda és oktatási intézmények üzemeltetés - és bérköltség gyermeklétszám utáni dotációját szabályozó általános érvényű rendelet módosítása 2014.1.1. érvénybe lépéssel
 3. A 03/2012-es számú, az ingatlan adót szabályozó általános érvényűrendelet  módosítása 2014.1.1. érvénybe lépéssel
 4. A06/2012-es számú, a kommunális-és apró építkezési hulladék után fizetett illetéket szabályozó általános érvényű rendelet módosítása 2014.1.1. érvénybe lépéssel
 5. A 2013-as költségvetés második módosítása
 6. A község költségvetési-, és a vállalkozói szféra bevételi és kiadási 2014-as terve, a főellenőr szakmai álláspontja
 7. A községi– leltári vagyon kiselejtezése 2013. 11. 30-hoz
 8. Az önkormányzati leltározás előkészítése 2013. december 31-hez
 9.  A szociálisügyek, lakásügyek és az egészségvédelem bizottság beszámolója
 10. A közbiztonság,  vagyonvédelem és közrend bizottság beszámolója
 11. A képviselő-testület 2014-es munkaterve
 12. A szakbizottságok 2014-es munkaterve
 13. Vagyon eladási szándék: a 9a§, 1-es bekezdés, c) értelmében – 218/12-es számú parcella, a 194-es helyrajzi számú családi ház, Málas
 14. A 03/2013-as számú nyilvános üzleti versenytárgyalás – kiértékelés
 15. Interpellációk
 16. Vegyes, vita
 17. Befejezés
Wednesday, December 4, 2013 6:53:00 PM